อุปกรณ์เครื่องในการนวดใช้วัสดุที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่

0
1155

อุปกรณ์เครื่องในการนวดใช้วัสดุที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่

อุปกรณ์เครื่องใช้อาจใช้วัสดุที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่เช่นไม้มะพร้าวกะลามะพร้าวไม้เทพทาโรตัวหมาก กลุ่มกระจูดสานหรืออุปกรณ์สปาอื่นๆที่เป็นของภาคใต้ที่สามารถนำประยุกต์ใช้ตกแต่งได้ค่ะ ภาชนะบรรจุภัณฑ์ควรให้เหมาะสมกับวัสดุที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายไม่มีสารพิษไม่ขึ้นราไม้มะพร้าวเกิดสูตรกะลาไม้ยางพารา  สปาเมนูที่จะทำขึ้นควรนำเอาวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นนำมาประยุกต์ให้เข้ากันอาจจะเป็นไม้หรือผ้าบาติกผ้าปาเต๊ะในใบยางพาราหรือจะทำเมนู รูปแบบหลายภาษาเพื่อสะดวกในการสื่อสารโดยการใช้กบ ไม้ไผ่กระดาษจากใยสับปะรดพิมพ์ลายแบบภาคใต้กะลามะพร้าวเปลือกหอยซึ่งขึ้นอยู่ กับในแต่ละพื้นที่ที่สามารถนำวัสดุมาใช้  แผ่นพับใบปลิวขึ้นอยู่กับ Concept ของสปาที่ให้บริการในแต่ละแห่งโดยมีการออกแบบเป็นภาพชายทะเลน้ำตกภูเขาลายผ้าบาติกลายผ้าปาเต๊ะโดยใช้อักษรปัลลวะเพื่อให้ความโดดเด่นด้านเอกลักษณ์ค่ะ  ป้ายแนะนำต่างๆควรมีข้อความที่เป็นตัวอักษรเช่นเดียวกับป้ายใหญ่อาจใช้ใบมะพร้าว มะพร้าวหนังตะลุงอักษรปัลลวะปูนปั้นแห่งไม้ไผ่  เครื่องเรือนและของประดับใช้ลูกปัดลายฉลุกรงนกผ้าม่านหญ้าลิเภาตัวหนังตะลุงเครื่องปั้นดินเผาสามขาหมาน้ำหนังวัวหนังควายเครื่องเงินเปลือกหอยซึ่งเป็นวัสดุที่สามารถหาได้ภายในท้องถิ่นค่ะ  ผู้ให้บริการ ควรแต่งกายรัดกุมไม่ล่อแหลมไม่ฉูดฉาดเน้นผ้าปาเต๊ะผ้าบาติกสวมใส่สบายไม่ร้อน ชุดผ้าใหญ่ๆ ผ้าลูกไม้ผ้า furygan ใช้ผ้าโสร่งผ้าทอลายลูกแก้วกางเกงชาวเลผ้าถุงอัดใช้เสื้อผ้าสไตล์แบบจีนหรืออิสลามขึ้นอยู่กับแต่ละสถานที่สามารถนำเครื่องเงินเครื่องถมของนครศรีธรรมราชลูกปัดกระดุมกระดุมไม้มะพร้าวกะลามะพร้าวเปลือกหอยหรือสร้อยคอกำไลมานำเสนอในการแต่งกายรวมทั้งจำหน่ายแก่ผู้มารับบริการผู้รับบริการควรแต่งกายให้เหมาะสมกับการเข้ารับบริการสปาด้วยนะคะ อุปกรณ์หลักๆด้านรูป จำพวก เตียงสปา  ตู้อบสมุนไพรเบาะนวดไทย หรือเตียงนวดไทยนั่นเองค่ะ ปัจจุบันในประเทศไทยเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกด้วยที่ประเทศไทยนั้นมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและทางประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมที่สวยงามมีวัฒนธรรมประเพณีเป็นเอกลักษณ์และเป็นสิ่งดึงดูดน่าสนใจของนักท่องเที่ยว