รูปแบบของสปาโดยทั่วไป ที่นิยมให้บริการตามร้านนวดสปา

0
3133

รูปแบบของสปาโดยทั่วไป ที่นิยมให้บริการตามร้านนวดสปา

    ดูจากคำจำกัดความแล้วสปาคือการทำความสะอาดและเสริมอาหารบำรุงลึกถึงผิวชั้นในโดยมีวิธีต่างๆออกไปไม่ว่าจะเป็นการนวดการบำบัดด้วยน้ำหรือว่าการใช้กระแสไฟฟ้าส่วนมากการทำสปาเพียงครั้งเดียวจะไม่ค่อยเห็นผลอย่างชัดเจนจึงจำเป็นที่จะต้องทำต่อเนื่องเป็นประจำซึ่งในการทำสปาแต่ละครั้งนั้นก็เปรียบเสมือนเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุดให้กับผิวพรรณของเราเพราะนอกจากสิ่งสกปรกที่อุดตันจะถูกกำจัดออกจนหมดแล้ว ผิวของเรายังได้รับสารอาหารเข้าไปบำรุงถึงชั้นในของผิวอีกด้วยและเป็นการพักผ่อนที่เกิดความสบายกายสบายใจด้วยเช่นกัน

ชนิดของสปาโดยทั่วไป

1 สปาแบบวันเดียวหรือ Day Spa เป็นการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จภายในวันเดียวส่วนใหญ่จะเน้นการให้บริการต่างๆทางด้านความงามและการบำรุงดูแลสุขภาพทั้งภายนอกและภายในของร่างกายซึ่งจะเป็นการ ผ่อนคลายความเครียดจากความเหนื่อยล้าในชีวิตประจำวัน

2 สปาแบบท่องเที่ยวเป็นรูปแบบการให้บริการสปาที่จัดข้ามคืนและเป็นโปรแกรมตามที่ได้กำหนดไว้ก่อนอาจเป็น 2 วัน

3 วันหรือมากกว่านั้นก็ได้ซึ่งในโปรแกรมจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสปาเช่นการออกกำลังกายการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายการให้อาหารเพื่อสุขภาพการลดความตึงเครียดต่างๆเป็นต้นอาจเป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมกิจกรรมก็ได้ และมีการให้ความรู้ในด้านต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพ

4 สปาแบบองค์รวมเป็นรูปแบบของการให้บริการทั้งทางร่างกายและจิตใจเป็นองค์รวมสำหรับการดูแลรักษาสุขภาพตลอดจนถึงการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพและมีประโยชน์ต่อร่างกายและจิตใจด้วย

5 สปาทางการแพทย์บริการจะเป็นไปในทางเพื่อการรักษาเป็นหลักซึ่งผู้ที่ให้บริการนั้นจะต้องเป็นผู้เชียวชาญและชำนาญ โดยยึดหลักการคือการนำเอาวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพมาใช้ร่วมกันตลอดจนนำเอาสิ่งแวดล้อมเข้ามาผสมผสานเพื่อมีส่วนในการรักษาและดูแลสุขภาพให้ผู้รับบริการเกิดผลดีที่สุด

     การทำสปาแต่ละครั้งอุปกรณ์สปาที่ใช้ต้องมีความสะอาดและได้มาตรฐานและวิธีการใช้งานที่ถูกต้อง เช่น ตู้อบสมุนไพรหรือเตียงนวดสปาที่ต้องใช้งานเป็นประจำและมีการดูแลรักษาให้สะอาดและพร้อมใช้งานอยู่เสมอค่ะ

สนใจอุปกรณ์นวดสปา เตียงนวด เก้าอี้นวดเท้า ตู้อบสมุนไพร เบาะนวดไทย สปา

สอบถามรายละเอียดได้ที่ Tel.0805887444

line: คลิกลิงค์    http://nav.cx/sD7MjZp

เยี่ยมชมเว็ปไซส์ www.catalogspa.com

เยี่ยมชมFacebook https://m.facebook.com/catalogspa