มาตรฐานในการผลิตลูกประคบสมุนไพร

0
932

การผลิตลูกประคบสมุนไพรให้มีคุณภาพที่ดีจะต้องทำการดูแลในทุกขั้นตอนการผลิตคือนับตั้งแต่วิธีการปลูกการเก็บเกี่ยว การเตรียมวัตถุดิบกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ก่อนจำหน่ายการควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอน และสุขลักษณะที่ถูกต้องของสถานที่ที่ทำการผลิตทำให้ได้ผลผลิตหรือได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยเป็นที่เชื่อถือของผู้บริโภคสำหรับมาตรฐานการผลิตลูกประคบสมุนไพรได้ให้ความหมายว่าลูกประคบสมุนไพรหมายถึงผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำสมุนไพรหลายชนิดมาผ่านกระบวนการทำความสะอาดแล้วนำมาหั่นหรือสับให้เป็นชิ้นตามขนาดที่ต้องการทำให้แห้งแล้วนำมาหอหรือบรรจุรวมกันในผ้าให้ได้รูปทรงตามที่ต้องการสำหรับใช้นวดหรือกดประคบตามส่วนต่างๆของร่างกาย เพื่อทำให้เกิดความผ่อนคลาย โดยก่อนใช้ต้องนำมาพรมน้ำแล้วทำให้ร้อนด้วยการนึ่งหรือใส่ในเตาไมโครเวฟ

สำหรับคุณลักษณะที่ต้องการ

1. ลักษณะทั่วไปต้องห่อหุ้มให้เรียบร้อยชิ้นส่วนภายในไม่หลุดร่วงออกมา ส่วนใหญ่จะนิยมห่อด้วยผ้าดิบสีขาว

2. ผ้าห่อสมุนไพรต้องเป็นผ้าฝ้ายหรือผ้าดิบที่มีเนื้อผ้าแน่นพอที่จะป้องกันไม่ให้สมุนไพรข้างในหลุดร่วงออกมา

3. สมุนไพรต้องเป็นชิ้นเล็กแห้งไม่มีราปรากฏให้เห็นมีกลิ่นของสมุนไพรที่ใช้และไม่มีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์เช่นกลิ่นอับ

4. สิ่งแปลกปลอม ต้องไม่พบสิ่งแปลกปลอมที่ไม่ใช่ ส่วนประกอบที่ใช้เช่นเส้นผมดินทรายกรวดหรือชิ้นส่วนปฏิกูลต่างๆจากสัตว์

5. ความชื้นและสารที่ระเหยได้ ต้องไม่เกินร้อยละ 14 ของน้ำหนัก

6. จุลินทรีย์โดยแบคทีเรียที่เจริญเติบโตโดยใช้อากาศต้องไม่เกิน 5 คูณ 107 โครินี่ต่อ 1 ตัวอย่างกรัมส่วนยีสต์และราต้องไม่เกิน 5 คูณ 104 โคโลนีต่อ 1 ตัวอย่าง

เปิดร้านนวดแผนไทยนั้นนอกจากความรู้ในเรื่องของด้านกายวิภาคศาตร์แล้วนั้นยังจะต้องมีความรู้ในเรื่องของการซื้ออุปกรณ์นวดไทยต่างๆเช่นเบาะนวดไทย เตียงนวดไทย เก้าอี้นวดเท้า ตู้อบสมุนไพรและอุปกรณ์สปาต่างๆ และต้องศึกษาในเรื่องของการเก็บดูและรักษาอุปกรณ์นวดไทย เพราะการซื้ออุปกรณ์นวดไทยนั้นเป็นการลงทุนที่ต้องใช้เงินก้อน เพื่อที่จะใช้อุปกรณ์ต่างๆเป็นตัวช่วยเสริมให้การอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า