รูปแบบการทำสปาในปัจจุบันสปาในประเทศไทยตามแนวธรรมชาติบำบัด

0
1015

รูปแบบการทำสปาในปัจจุบันสปาในประเทศไทยตามแนวธรรมชาติบำบัด

 

รูปแบบการทำสปาในปัจจุบันสปาในประเทศไทยได้มีการผสมผสานองค์ความรู้ต่างๆตามแนวธรรมชาติบำบัดอาหารพืชผักสมุนไพรและการออกกำลังกายการรักษาจิตใจตามแนวพุทธเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกลมกลืนของร่างกายและจิตใจ รูปแบบสปาในเมืองไทยนั้นส่วนใหญ่แล้วจะมีการให้ลูกค้าอบไอน้ำการอบไอน้ำหรือมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นการบำบัดด้วยความร้อนเปียกจะเป็นวิธีการใช้น้ำเพื่อสุขภาพที่พบได้ในสังคมตะวันตกและตะวันออกไอน้ำจะสามารถเก็บและถ่ายเทความร้อนให้ร่างกายได้ดีเท่าเท่ากับขนาดที่แช่ในน้ำและใช้อุณหภูมิประมาณ 50 องศาเซลเซียสผลของความร้อนจะมีต่อร่างกายเช่นเดียวกันกับการแช่ร่างกายในน้ำร้อนในขณะที่เราอบไอน้ำนั้นร่างกาย  จะได้รับผลจากการสูดอากาศที่มีไอน้ำอยู่เข้าไปทางปลอดด้วยดังนั้นการอบไอน้ำจึงใช้ร่วมกับสมุนไพรหรือน้ำมันหอมระเหยตามวิธีการบำบัดโดยการใช้ครีมหรือคันธบำบัดไอน้ำจะเป็นตัวพาความร้อนเข้าสู่ร่างกายทางการหายใจเพื่อส่งผลต่อร่างกายและจิตใจให้ดีขึ้นการบำบัดด้วยการอบไอน้ำนี้นอกจากจะอบทั้งร่างกายแล้วอาจใช้เฉพาะสำหรับสูดหายใจน้ำมันหอมระเหยกับไอน้ำร้อนหรือการใช้สมุนไพรร่วมด้วย  อนึ่งผู้ที่กำลังจะเป็นหวัดร่างกายไม่ควรกระทบความเย็นจัดเราสามารถอบไอน้ำสมุนไพรได้แต่ไม่ควรลงบ่อน้ำเย็นต่อเมื่อหายจากหวัดแล้วจึงจะสามารถปฏิบัติได้ปกติ ในการอบไอน้ำหรือการเข้าไปนั่งในตู้อบสมุนไพรอยู่ตู้อบซาวน่านั้นประโยชน์ที่ได้ก็คือการช่วยกระตุ้นต่อมน้ำเหลืองซึ่งทำหน้าที่เหมือนป้อมยามคอยดักจับผู้ร้ายซึ่งก็คือศาลเสียต่างๆแล้วให้เซลล์เม็ดน้ำเหลืองทำลายหรือระบายผ่านเท่านั้นเรื่องส่วนกลางเข้าสู่ระบบเลือดดำแล้วส่งไปกำจัดที่ตับและไต หลักคิดสำหรับผู้ประกอบการซาวน่านั่นก็คือพยายามตั้งอุณหภูมิให้สูงเข้าไว้แล้วต้องปิดเป็นเวลานานนานทั้งพยายามลดความชื้นของพื้นที่รอบตู้อบสมุนไพรเพื่อให้ความร้อนในตู้อบนั้นขับไล่ความชื้นออกให้น้อยที่สุดจะได้อำนวยแก่การเอื้ออำนวยความสะดวกของผู้อบตัวและสามารถนั่งได้นานขึ้น