สรรพคุณของตัวสมุนไพรไทยที่เราใช้ในการอบสมุนไพรไอน้ำช่วยรักษาอาการเป็นหวัด

0
1078

สรรพคุณของตัวสมุนไพรไทยที่เราใช้ในการอบสมุนไพรไอน้ำ

การอบสมุนไพรไอน้ำไม่ได้เป็นการอบตัวเพื่อการทำสปาทรีทเม้นท์ผิวกายเพียงอย่างเดียว  แต่การอบสมุนไพรไอน้ำนั้นยังมีประโยชน์ช่วยในเรื่องของการป้องกันและลดอาการเป็นหวัดคัดจมูก ปัจจุบันการแพทย์แผนไทยเจริญก้าวหน้ามาก แม้แต่แพทย์แผนตะวันตกเองยังหันมาให้ความสนใจกับการรักษาโรค แบบยั่งยืนตามวิถีแพทย์โบราณของชาวตะวันออกมาขึ่น ซึ่งแน่นอนว่าการรักษาแบบแผนปัจจุบัน แต่กลิ่นสมุนไพรที่สกัดอย่างเข้มข้นนั้นจะค่อยๆแทรกซึมเข้าไปในร่างกาย จะช่วยรักษาอาการเจ็บป่วยและช่วยซ่อมแซมอวัยวะส่วนที่สึกหรอของร่างกายต่างๆอย่างช้าๆ ทว่ายั่งยืนและมีความปลอดภัยในระยะยาวอีกด้วย วิธีการหายใจที่ถูกต้องมีผลต่อสุขภาพจิตโดยตรง เราจะสังเกตุได้ว่าคนเรามักหายใจกันแบบสั้นๆเร็วๆซึ่งวิธีการหายใจเช่นนี้จะทำให้อากาศเข้าสัมผัสปอดได้ไม่ทั่วถึงออกซิเจนในเลือดไม่สามารถเลี้ยงสมองได้เพียงพอและแทนที่จะสมองจะได้ผลิตคิดค้นสิ่งดีๆมีคุณค่า ออกมา กลับกลายเป็นว่าสมองจะสั่งสมเอาแต่ความเครียด ความคิดในเชิงลบ สุดท้ายกลายเป็นคนที่มีความตึงเครียดอยู่ตลอดเวลา อย่างไรก็ตามเมื่อการปกป้องดูแลระบบทางเดินหายใจคนเราบกพร่องหรือมีเชื้อโรคแทรกซ้อนตามมาจะทำให้เกิดอาการเจ็บป่วย หรือมีอาการผิดปกติอื่นๆ อบไอน้ำการอบไอน้ำหรือมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นการบำบัดด้วยความร้อนเปียกจะเป็นวิธีการใช้น้ำเพื่อสุขภาพที่พบได้ในสังคมตะวันตกและตะวันออกไอน้ำจะสามารถเก็บและถ่ายเทความร้อนให้ร่างกายได้ดีเท่าเท่ากับขนาดที่แช่ในน้ำและใช้อุณหภูมิประมาณ 50 องศาเซลเซียสผลของความร้อนจะมีต่อร่างกายเช่นเดียวกันกับการแช่ร่างกายในน้ำร้อนในขณะที่เราอบไอน้ำนั้นร่างกาย  จะได้รับผลจากการสูดอากาศที่มีไอน้ำอยู่เข้าไปทางปลอดด้วยดังนั้นการอบตัวในตู้อบไอน้ำจึงใช้ร่วมกับสมุนไพรหรือน้ำมันหอมระเหยตามวิธีการบำบัดโดยการใช้ครีมหรือคันธบำบัดไอน้ำจะเป็นตัวพากลิ่นของสมุนไพรเข้าสู่ร่างกายทางการหายใจเพื่อส่งผลต่อร่างกายและจิตใจให้ดีขึ้นการบำบัดด้วยการอบไอน้ำนี้นอกจากจะอบทั้งร่างกายแล้วอาจใช้เฉพาะสำหรับสูดหายใจน้ำมันหอมระเหยกับไอน้ำร้อนหรือการใช้สมุนไพรร่วม