ตู้อบสมุนไพร หนึ่งในอุปปกรณ์หลักในการประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ  

คือการประกอบกิจการที่ให้บริการการดูแลและเสริมสร้างสุขภาพ โดยบริการหลักๆที่จัดไว้ประกอบด้วย การนวดเพื่อสุขภาพและการใช้น้ำเพื่อสุขภาพ  โดยจะมีบริการเสริมที่นิยมหยิบยกนำมาใช้กันอย่างมากหลาย นั่นก็คือการอบตัวเพื่อสุขภาพ  การอบแบบไอน้ำ หรือการอบสมุนไพร  วัตถุประสงค์ในการเปิดบริการเพื่อเป็นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ความเมื่อยล้า ความเครียด  ด้วยวิธีการทำสปา ตามศาสตร์และวิธีการนวดเพื่อสุขภาพ

ในปัจจุบันสปาบางรูปแบบได้มีแนวโน้มให้หันมาใช้เครื่องมือในการทำงานมากขึ้น เช่น บิวตี้สปา ประกอบกับได้มีการออกแบบและคิดค้นการใช้เครื่องมือให้ทันสมัย การลงทุนในการประกอบธุรกิจสปาต้องใช้เงินลงทุนเป็นจำนวนสูง ดังนั้นการที่จะตัดสินใจซื้ออุปกรณ์สปา จึงจำเป็นต้องอาศัยหลักการในการตัดสินใจอย่างถูกต้องและชาญฉลาด  เช่น งบประมาณ รูปแบบ ประเภทหรือชนิดของสปา ทำเลที่ตั้ง รวมไปถึงต้องศีกษาหาความรู้อย่างละเอียดในตัวอุปกรณ์นั้นๆ เช่น วัตถุ การใช้งาน การดูแลรักษา

ตู้อบสมุนไพร จัดอยู่ในเครื่องมืออุปกรณ์ประเภทไม้ การอบไอน้ำมีวัตถุประสงค์เบื้องต้นเพื่อให้ร่างกายขับเหงื่อ ใช้ 2 ปัจจัยหลัก คือการใช้อากาศร้อนกับความชื้นของไอน้ำ  เนื่องจากน้ำประจุความร้อนได้ดีกว่าอากาศ และเป็นตัวพาความร้อนได้ดีกว่าอากาศ คุณสมบัติในข้อนี้จึงนำมาจัดการในตู้อบสมุนไพร เพื่ออำนวยแก่การขับเหงื่อ  เมื่อคนเราเข้าไปนั่งในห้องที่มีอุณหภูมิสูง เราจะรับรู้อุณหภูมิที่สูงขึ้นนั้นด้วยมวลของอากาศหรือไอน้ำมากระทบกับผิวกาย ถ้าในห้องนั้นมีความชื้นต่ำไอน้ำก็จะเป็นตัวนำพาความร้อนมากระทบผิวกายมีไม่มากคนเราจะรับรู้ความร้อนได้ช้า และจะสามารถนั่งในพื้นที่นั้นได้นาน ครั้นเมื่อร่างกายร้อนจะเกิดการขับเหงื่อก็จะระเหยจากผิวกายได้สะดวกเกิดการระบายความร้อนได้ดีและเร็วขึ้น

การดูแลห้องซาวน่า ตู้อบไอน้ำ หรือตู้อบสมุนไพร เนื่องจากภายในห้องของตู้อบหรือห้องซาวน่าต้องโดนความชื้นจากไอน้ำอยู่เป็นประจำ ดังนั้นการดูแลรักษาจึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่ผู้ประกอบการจะละเลยหน้าที่ไม่ได้ หลังจากที่ใช้งานห้องซาวน่าเสร็จ สามารถล้างทำความสะอาดในจุดผิวสัมผัสของลูกค้า จากนั้นเช็ดทำความสะอาดให้แห้ง และให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกเพื่อลดและป้องกันการเกิดเชื้อรา การหมกหมมของเชื้อโรค