ผลิตภัณฑ์อาจเป็นสาเหตุแรกที่ทำให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคได้

0
692

ผลิตภัณฑ์อาจเป็นสาเหตุแรกที่ทำให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคได้ ตัวอย่างเช่น

ปัจจุบันธุรกิจสปาหลายแห่งจึงมีบริการที่หลากหลายเพื่อรองรับความต้องการของผู้รับบริการ เน้นบริการที่ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียด ความเมื่อยล้า โดยใช้น้ำแร่ น้ำอุ่น ผสมผสานไปกับการบำรุงสุขภาพด้วยการนวด การใช้สมุนไพรประคบ การใช้น้ำมันหอมระเหย สปาเป็นธุรกิจที่ไม่ใช่เพียงชาวต่างประเทศที่มารับบริการเท่านั้น คนไทยที่ใส่ใจสุขภาพ ก็หันมารับบริการเพิ่มมากขึ้น จึงไม่แปลกที่ธุรกิจสปายังคงหวานหอมและสร้างรายได้ให้แก่เจ้าของธุรกิจและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศไทยมหาศาล

  1. จากประเภทของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ พวกเครื่องสำอางควบคมพิเศษ ซึ่งมีส่วนผสมของสารทอาจเป็นอันตรายได้ จึงต้อง

กำหนดเป็นเครื่องสำอางควบคุมพิเศษ และหากเป็นเครื่องสำอางควบคุมพิเศษที่ผิดกฎหมาย มีการลักลอบผลิต/นาเข้า หรือจำหน่ายโดยไม่ได้ขนทะเบียน ไม่ได้ผ่านการกลันกรอง ตรวจสอบจากหน่วยงานรัฐ ก็จะยิ่งมีอันตรายมากยิ่งขึ้น

  1. จากความรับผิดชอบของเจ้าของผลติภัณฑ์ได้แก่

2.1 เครื่องสำอางทีออกมาจำหน่ายโดยไม่มีข้อความฉลากเป็นภาษาไทย หรอมีไม่ครบถ้วนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ส่วนที่กฎหมายบังคับว่า เครื่องสำอางทุกชนิดต้องมีวัน เดือน ปี ทีผลิต หากไม่มีปรากฏอยู่ ก็สรุปได้ว่า เจ้าของผลิตภัณฑไม่มีความจริงใจที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้อง

2.2 ส่วนประกอบที่ไม่เหมาะสม ใช้ส่วนผสมที่ไม่เหมาะสม อาจทำให้ไม่มีคุณภาพตามที่อ้างหรือใช้สารทีอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ หรือใช้สารบางชนิด แล้วอ้างสรรพคุณทางยา ให้ดงข้อสังเกตว่าหากสรรพคุณทีเข้าข่ายยา นอกจากจะไม่จัดเป็นเครื่องสำอางแล้ว ควรจัดเป็นยา ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอันตรายต่อผู้บริโภคได้ กรรมวิธีการผลิตไม่เหมาะสม ซึ่งเรื่องนี้กระทรวงสาธารณสุขโดยสำนักงานคณะกรรมการ

2.3 อาหารและยา ได้จัดทำโครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตเครื่องสำอางในประเทศ โดยม่งเน้นทีจะพัฒนา

โรงงานผลิตเครื่องสำอางให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และปลอดภัย ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องระยะยาว

เปิดร้านนวดแผนไทยนั้นนอกจากความรู้ในเรื่องของด้านกายวิภาคศาตร์แล้วนั้นยังจะต้องมีความรู้ในเรื่องของการซื้ออุปกรณ์นวดไทยต่างๆเช่นเบาะนวดไทย เตียงนวดไทย เก้าอี้นวดเท้า ตู้อบสมุนไพรและอุปกรณ์สปาต่างๆ และต้องศึกษาในเรื่องของการเก็บดูและรักษาอุปกรณ์นวดไทย เพราะการซื้ออุปกรณ์นวดไทยนั้นเป็นการลงทุนที่ต้องใช้เงินก้อน เพื่อที่จะใช้อุปกรณ์ต่างๆเป็นตัวช่วยเสริมให้การอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าและต้องการให้มีอายุการใช้งานให้คุ้มค่ากับเงินทุนที่จ่ายไป ดังนั้นนอกจากจะมีความรู้และประสบการณ์ด้านการนวดที่ดีแล้วนั้น การบริหารจัดการการเงินและการบริหารจัดการจัดสรรพื้นที่ในการให้บริการก็สำคัญมากเช่นเดียวกัน