กุญแจสำคัญของการทำงาน บริการ

0
861

กุญแจสำคัญของการทำงาน บริการ

ในการทำธุรกิจสปาการฝึกอบรมพนักงานเพื่อที่จะตอบสนองต่อความต้องการของผู้เข้ารับบริการอย่างตรงจุดเป็นการช่วยให้อุตสาหกรรมสุขภาพการนวดและความงามให้เป็นมืออาชีพและเป็นการปฏิบัติที่ส่งเสริมการบริการให้ดียิ่งขึ้นการให้บริการในสถานที่ประกอบการเพื่อสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเดย์สปา Hotel Spa สปาแอนด์รีสอร์ท หรือแม้แต่ร้านนวดท้องถิ่นผู้ที่มารับบริการล้วนมีพื้นฐานที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นเพศอายุอาชีพการงานหรือแม้แต่ระดับความเครียดความรู้สึกที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคลที่มีอยู่ ณตอนนั้นเขาอาจจะใจดีน่ารักไม่เรื่องมากไม่จู้จี้ไม่จุกจิกและในทางตรงข้ามกันอาจมีบางคนที่อารมณ์ไม่ดีมาจากที่อื่นซึ่งไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์ใดเราจะต้องมีความสามารถในการบริหารจัดการกับปัญหาข้อนี้ให้ได้ในระดับหนึ่ง กลยุทธ์ในการจัดการกับอารมณ์ของลูกค้า นั้นต้องเริ่มจากตัวของพนักงานแต่ละคนสีหน้าในการให้บริการการยิ้มแย้มแจ่มใสน้ำเสียงในการทักทายลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ เพราะลูกค้าที่มีความเครียดแล้วเข้ามารับบริการของเราเขามีความคาดหวังที่จะให้เรา สามารถทำให้เขาคลายเครียดได้ในบางสถานประกอบการฝ่ายบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์หรือฝ่ายบุคคลจะทำการอบรมพนักงานในเรื่องการจัดการกับคำร้องเรียนของผู้เข้าบริการในทางที่ถูกต้องเพื่อให้ปฏิบัติไปในแนวทางที่เดียวกันนั่นก็คือการรักษามาตรฐานของงานให้บริการทำให้ลูกค้ารู้สึกประทับใจตั้งแต่ก้าวแรกที่เดินเข้ามาภายในสถานประกอบการสปาของเรา ฝ่ายการจัดการผู้จัดการแผนกหรือแผนกฝึกบุคลากรจะมีการอบรมไปในแนวทางที่สถานประกอบการตั้งไว้ซึ่งแต่ละที่ก็จะมีการบริหารจัดการที่แตกต่างกันออกไปการฝึกอบรมพนักงานในการบริการเพื่อรักษาความมีมาตรฐานและรักษาชื่อเสียงขององค์กรรวมไปถึงลดปัญหาการร้องเรียนในการบริการต่างๆจากพนักงานเพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานและการให้บริการในอุตสาหกรรมการนวดเพื่อสุขภาพให้เป็นมืออาชีพอย่างยิ่ง

การทำสปาและธุรกิจสปานั้นมีความง่ายต่อการดำเนินการประกอบธุรกิจสปามากขึ้นเพราะอุปกรณ์สปาต่างๆ เช่น เตียงนวดไทย เบาะนวดไทย เก้าอี้นวดเท้าและตู้อบสมุนไพร ล้วนมีลักษณะการใช้งานและการดูแล รักษา ที่เป็นมาตรฐานอยู่แล้วจึงทำให้คนที่ประกอบธุรกิจสปาในรูปแบบต่างๆหันมานิยมประยุกต์ใช้อุปกรณ์สปาให้มีความทันสมัยกันมากขึ้น