การนวดคือการปรับสมดุลย์ในร่างกาย

0
982

การนวดคือการปรับสมดุลย์ในร่างกายหรือการบำบัดและทำให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลาย การนวดจะแบ่งออกเป็นหลายประเภท อาทิ การนวดเพื่อสุขภาพ การนวดเพื่อบำบัด การนวดเพื่อให้ความผ่อนคลาย ตลอดจนกระทั่งการนวดเพื่อความงาม ไม่ว่าจะเป็นการนวดประเภทไหนรูปแบบไหน ก็ตามในทุกธุรกิจการนวดนั้นจะต้องมีการ ใช้อุปกรณ์สปาเป็นตัวช่วยในการประกอบการอุปกรณ์สปาเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญที่สุดในการดำเนินธุรกิจสปา และเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการสปาประกอบการร้านนวดต่างๆนั้นไม่สามารถที่จะขาดได้ ธุรกิจสปานับได้ว่าเป็นธุรกิจที่มีความผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาตะวันออกและภูมิปัญญาไทยเข้าไว้ด้วยกันเป็นหนึ่งเดียวมีการนำศิลปะและวัฒนธรรมประเพณีของชนเผ่าต่างๆมาประยุกต์ให้เกิดแนวคิดในการออกแบบการตกแต่งและการเลือกซื้ออุปกรณ์สปาต่างๆการประยุกต์ใช้เพื่อสร้างอัตลักษณ์ที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ประจำของแต่ละร้านนั้นต้องพยายาม สื่อความเป็นตัวเองผ่านการตกแต่งร้านทั้งภายในและภายนอกอีกทั้งเรายังสามารถสื่อถึงอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของเราได้จากการถ่ายทอดอารมณ์ผ่านอุปกรณ์สปาที่เราเลือกมาตกแต่ง การซื้ออุปกรณ์สปานอกจากจะคำนึงถึงการสื่อสารและการถ่ายทอดอารมณ์ให้ได้เอกลักษณ์ความเป็นตัวเองมากที่สุดอีกหนึ่งสิ่งที่ผู้ประกอบการหรือสถานประกอบการร้านนวดเพื่อสุขภาพหรือร้านนวด เพื่อความงามควรจะคำนึงถึงนั่นก็คือความแข็งแรงทนทานของอุปกรณ์สปาประโยชน์การใช้งานที่สามารถให้ประโยชน์ได้สูงสุดตลอดจนกระทั่งควรคำนึงถึงในเรื่องของการดูแลรักษาความสะอาดว่ายากง่ายเพียงใดเพราะในการดูแลอุปกรณ์สปาแต่ละชิ้นจะมีการดูแลที่ไม่เหมือนกันนอกจากผู้ประกอบการจะมีแนวคิดออกแบบตกแต่งร้านสปาแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่ควรจะรู้คือการเรียนรู้ในเรื่องของการเก็บรักษาและดูแลอุปกรณ์สปา. ยกตัวอย่างเช่นการดูแลตู้อบสมุนไพรไอน้ำซึ่งถือได้ว่าเป็นอุปกรณ์สปาอีกหนึ่งชิ้นที่ค่อนข้างต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่อยู่สม่ำเสมอเพราะตู้อบสมุนไพรไอน้ำนี้ต้องพบกับความชื้นอยู่เป็นประจำทุกวันซึ่งอาจจะเสี่ยงต่อการทำให้เกิดเชื้อราได้หากเราไม่ดูแลเอาใจใส่เท่าที่ควรในการดูแลตู้อบสมุนไพรไอน้ำนั้นหลังจากที่ลูกค้าใช้งานเสร็จแล้วเราสามารถใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆ มาเช็ดทำความสะอาดให้ทั่วผิวสัมผัสหลังจากนั้นให้เปิดประตูหรือเปิดช่องระบายอากาศเพื่อทำให้อากาศเข้าไปหรือทำให้อากาศถ่ายเทที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ในวิธีการนี้นอกจากจะช่วยลดความเสี่ยงจากการเกิดเชื้อราแล้วยังช่วยลดในเรื่องปัญหาของกลิ่นอับชื้น อีกด้วย