คุณสมบัติสำหรับผู้ที่ต้องการทำธุรกิจเปิดร้านนวดแผนไทย

0
827

คุณสมบัติสำหรับผู้ที่ต้องการทำธุรกิจเปิดร้านนวดแผนไทย

 คุณสมบัติสำหรับผู้ที่ต้องการเปิดร้านนวดตู้อบสมุนไพรสปา1.มีใจรักในงานบริการเพราะธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่เน้นในด้านบริการเป็นหลักต้องเป็นผู้ที่มีความสุภาพซื่อสัตย์และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 2.มีศีลธรรมและสัมมาอาชีวะการนวดถือเป็นการบริการที่ต้องมีการสัมผัสร่างกายลูกค้าโดยตรงทั้งนี้ผู้ประกอบการจะต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษและต้องบริสุทธิ์ใจ ถือศีลธรรมเป็นหลัก3.มีพื้นฐานความรู้ด้านการนวดแผนไทยโดยผ่านการอบรมจากสถานที่อบรมที่มีมาตรฐานและได้รับการยอมรับอย่างน้อย 30-75 ชั่วโมงหรือ 15-45 วัน4.มีทำเลที่เหมาะสมมองเห็นได้ง่ายชัดเจนและเดินทางได้สะดวก