ความรู้ในเรื่องของการบำบัดด้วยสมุนไพรและการใช้ความร้อนบำบัด

0
1041

ความรู้ในเรื่องของการบำบัดด้วยสมุนไพรและการใช้ความร้อนบำบัด

การถูกร้อนตอนแรกจะตื่นตัวแจ่มใส แต่เมื่ออยู่นานๆ จะเกิดผลร้ายมากกว่าผลดีทำให้คงเลือดตามแขนขา หลอดเลือดส่วนกลางมีปริมาณน้อยลง เป็นเหตุให้หน้ามืด เป็นลม แถมไม่กระปรื้กระเปร่า ง่วงเหงาซึมเซา กระทั่งกระปรกกระเปลี้ยไม่มีแรง อบร้อนสลับกับความเย็น โดยวิธีมาตรฐานคือ อบร้อน 3 นาที แล้วสลับลงบ่อน่าเย็น 2 นาที ท่าสลับกัน 3 รอบ เพื่อประโยชน์คือ เพิ่มความยืดหยุ่นของระบบอัตโนมัติในร่างกาย อันได้แก่ ระบบประสาทอัตโนมัติมีการเร่งรัดและผ่อนคลายสลับกัน ระบบฮอร์โมนมีการกระตุ้นการเผาผลาญอาหารและลดการทำงานสลับกันระบบอวัยวะภายในก็มีการเร่งรัดทำงานและผ่อนคลายสลับไปมา เป็นเหตุให้เกิดความว่องไวในการปรับสภาพร่างกาย แม้แต่ภูมิต้านทานก็เช่นกัน เมื่อเราอบร้อนก็เหมือนการสร้าง “ไข้เทียม” เพื่อหลอกให้ร่างกาย เร่งภูมิต้านทานออกมา เมื่อลงน่าเย็น เส้นเลือดหดตัวจะบีบไล่เลือดให้หมุนเวียนเข้าสู่ส่วนกลางช่วยให้ภูมิต้านทานหมุนเวียนไปทั่วร่างกายดีขึ้น ดังนั้นความร้านรีบ้าบัดที่เป็นสากลจึงแนะนำให้นี้คือหวใจขององค์ความรู้วารีบำบัด ที่พัฒนาเป็น Western Spa ซึ่งเผยแพร่ไปท้าโลกทุกวันนี้อย่างไรก็ตามเมืองไทยซึ่งเปิดรับสปาแบบตะวันตกเข้ามา แต่ไม่ทันได้ศึกษาความร้าารบำบัดให้ดีพอ มักส่งเสริมแต่การอบไอน้ำหรืออบเซาน่าหรือการอบตัวในตู้อบสมุนไพรบ้างอยู่ถึงครึ่งช้วโมง จึงปรากฏบ่อยๆ ว่า มีคนทีถูกความร้อนนานๆ รสหน้ามืด เป็นลม บ้างถึงกับหมดสติก็เคยปรากฏมีคนถูกความร้อนนานๆ รู้สึกหน้ามืด เป็นลมบ้างก็ถึงกับหมดสติ ไทยสปา และ สปาแบบตะวันตก ที่เมืองไทยเรากำลังจะพัฒนาเป็นจุดขายที่มีคุณค่ายิ่งเพื่อดึงดูดชาวต่างประเทศที่รักสุขภาพ จึงต้องให้ผู้ประกอบการและผู้รับบริการได้มีความรู้เรื่องของการอบร้อนสลับเย็นควรได้มีข้อกำหนดให้สปาทุกแห่งมีระบบอบร้อนและแช่น่าเย็นให้ต้องตามมาตรฐานสากลทั้งมีระบบใหความรัทถูกต้องแก่ผู้รับบริการด้วย จึงจะเกิดประโยชน์สูงสุด ก่อนที่จะมีเหตุร้ายของการอบร้อน จนคนต่างประเทศมาเสียชีวิตหรือทุพลภาพในประเทศไทย