ขายตู้อบสมุนไพรไอน้ํา

ข้อห้ามในการอบสมุนไพร

อบไอน้ำหรือการอบสมุนไพรไอน้ำหรือมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นการบำบัดด้วยความร้อนเปียกจะเป็นวิธีการใช้น้ำเพื่อสุขภาพที่พบได้ในสังคมตะวันตกและตะวันออกไอน้ำจะสามารถเก็บและถ่ายเทความร้อนให้ร่างกายได้ดีเท่าเท่ากับขนาดที่แช่ในน้ำและใช้อุณหภูมิประมาณ 50 องศาเซลเซียสผลของความร้อนจะมีต่อร่างกายเช่นเดียวกันกับการแช่ร่างกายในน้ำร้อนในขณะที่เราอบไอน้ำนั้นร่างกาย  จะได้รับผลจากการสูดอากาศที่มีไอน้ำอยู่เข้าไปทางปอดด้วย

ข้อห้ามสำหรับการอบสมุนไพร คือ
1. มีไข้สูงมากกว่า 38 องศาเซลเซียส เพราะอาจมีการติดเชื้อโรคต่าง ๆ
2. โรคติดต่อร้ายแรงทุกชนิด
3. มีโรคประจำตัว เช่น โรคไต โรคหัวใจ โรคลมชัก โรคหอบหืดระยะรุนแรง โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจที่รุนแรง ในรายที่มีความดันโลหิตสูงไม่เกิน 180 มิลลิเมตรปรอท อาจให้อบได้ตามดุลพินิจของแพทย์ แต่ควรได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด
4. สตรีขณะมีประจำเดือนร่วมกับมีอาการไข้ และปวดศีรษะร่วมด้วย
5. มีการอักเสบจากบาดแผลต่าง ๆ
6. อ่อนเพลีย อดนอน อดอาหาร หรือหลังรับประทานอาหารใหม่ ๆ
7. ปวดศีรษะชนิดเวียนศีรษะ คลื่นไส้

  การอบสมุนไพรไอน้ำนั้น ส่วนใหญ่แล้วจะใช้เวลาในการอบไม่เกิน 15 นาที ในการเปิดร้านนวดและการให้บริการเกี่ยวกับให้บริการอบสมุนไพรไอน้ำนั้น ผู้ให้บริการจะต้องมีการซักประวัติเบื้องต้นของผู้ที่มาใช้บริการ เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดภาวะภาวะแทรกซ้อนในขณะที่อบสมุนไพร อีกทั้งยังเป็นการทำตามกฎระเบียบ ตามมาตรฐานของร้านสปา

Exit mobile version