การอบตัวจะช่วยเร่งการเผาผลาญ โดยการอบตัวนั้นจะเทียบได้กับการออกกำลังกายที่ช่วยในการลดน้ำหนัก

0
1396

ปัจจุบันสปาในประเทศไทยได้มีการผสมผสานองค์ความรู้ต่างๆตามแนวธรรมชาติบำบัดอาหารพืชผักสมุนไพรและการออกกำลังกายการรักษาจิตใจตามแนวพุทธเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกลมกลืนของร่างกายและจิตใจ รูปแบบสปาในเมืองไทยนั้นส่วนใหญ่แล้วจะมีการให้ลูกค้าอบไอน้ำการอบไอน้ำหรือมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นการบำบัดด้วยความร้อนเปียก การอบตัวด้วย ตู้อบสมุนไพร ด้วยเวลาที่เหมาะสมโดยทำเป็นประจำ เพื่อให้ความร้อนเข้าไปขับเหงื่อ และของเสีย หรือไขมันส่วนเกินออกมา ความร้อนที่ผ่านการต้มสมุนไพรด้วยจะช่วยเร่งการเผาผลาญให้ได้ผลมากยิ่งขึ้น โดยการอบตัวนั้นจะเทียบได้กับการออกกำลังกายที่ช่วยในการลดน้ำหนัก เช่น การวิ่ง การว่ายน้ำ การปั่นจักรยาน ซึ่งล้วนเป็นการบริหารทุกสัดส่วนที่ส่งผลทำให้คุณผู้หญิงนั้นมีสัดส่วนที่กระชับทั่วเรือนร่าง ทำให้หุ่นสวยชวนมองมากยิ่งขึ้น เมื่อร่างกายสัมผัสน้ำที่อุณหภูมิสูงกว่าผิวหน้า ความร้อนจะถูกถ่ายเทเข้าสู่ร่างกาย การแช่ในน้ำอุน 36-37 องศาเซลเซียส เส้นเลือดที่ผิวหน้าและกล้ามเนื้อจะขยายตัวเพีอระบายความร้อนออกเลือดกลับสูหาใจน้อยลง ท้าใหหวใจต้องเต้นเร็วขึ้น ระบบประสาทที่ควบคุมการเคลื่อนไหวจะตื่นตัวจะลดลง ความตึงตัวของกล้ามเนื้อลดลง ร่างกาย จะผ่อนคลายมากและสามารถจะยืดเหยียดกล้ามเนื้อได้ดี แต่จะออกกำลังกายไม่ค่อยไหวการแช่น้ำอุณหภูมิสูงเป็นเวลานานจนร่างกายไดรับความร้อนมากเกินไปอาจทำให้เป็นลมเพราะมีเลือดคั่งอยู่ตามกล้ามเนื้อและผิวหนังมาก จนสมองได้รับเลือดไม่พอเพียงได้ด้วยคุณลักษณะในการเก็บสะสมความร้อนและถ่ายเทความร้อนได้ดีและผลต่อสรีรวิทยาจากความร้อนของน้ำ และไอน้ำ ดังกล่าวข้างต้น น้ำจึงเป็นสารที่มนุษย์น่ามาใช้สำหรับนาความร้อนหรอความเย็นให้กับร่างกายเพื่อการบำบัดรักษาด้ายวิธีต่างๆ กัน เช่น การประคบร้อน การอาบแช่ในน่าร้อน หรือการอบไอนาร้อนในตู้อบสมุนไพรไอน้ำหรือตู้ซ่าวน่า โดยการอบสมุนไพรคนจะนิยมมากที่สุดในการบำบัดด้วยไอน้ำพราะสะดวกสบายกว่า   เป็นต้น ในทางตรงกันข้ามคุณสมบัติของน้ำก็สามารถใช้สำหรับระบายความร้อนให้ร่างกายเพื่อประโยชน์ด้านสุขภาพ เช่นเดียวกัน เช่น การประคบเย็นเพื่อห้ามเลือด การเช็ดตัวเพื่อลดอาการไข้การ อาบแช่น้ำเย็นเพื่อกระตุ้นระบบประสาท การอาบน้ำเย็นเพื่อระบายความร้อน รวมทั้งช่วยระบายความร้อนในขณะออกกำลังกายในน้ำและใช้รักษาหรือป้องกันอันตรายจากความร้อนเมื่อออกกำลังกายฝีก หรือทำงานในวันที่มีอากาศร้อนจัดได้