การบำบัดสุขภาพที่ดีด้วยการอบไอน้ำเข้าสู่ผิวหนัง

0
797

การบำบัดสุขภาพที่ดีด้วยการอบไอน้ำเข้าสู่ผิวหนัง

การบำบัดสุขภาพด้วยไอน้ำ หรือ การอบสมุนไพรไอน้ำ เมื่อผิวหนังร่างกายสัมผัสไอน้ำที่อุณหภูมิสูง ความร้อนจะถูกถ่ายเทเข้าสู่ร่างกาย การแช่ในน้ำอุน 36-37 องศาเซลเซียส เส้นเลือดที่ผิวหน้าและกล้ามเนื้อจะขยายตัวเพื่อระบายความร้อนออกจากร่างกาย ทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้น ระบบประสาทที่ควบคุมการเคลื่อนไหวจะตื่นตัวจะลดลง ความตึงของกล้ามเนื้อลดลง ร่างกาย จะผ่อนคลายมากและสามารถจะยืดเหยียดกล้ามเนื้อได้ดี แต่จะออกกำลังกายไม่ค่อยไหวการแช่น้ำหรือการอบไอน้ำอุณหภูมิสูงเป็นเวลานานจนร่างกายไดรับความร้อนมากเกินไปอาจทำให้เป็นลมเพราะมีเลือดคั่งอยู่ตามกล้ามเนื้อและผิวหนังมาก จนสมองได้รับเลือดไม่พอเพียงได้ด้วยคุณลักษณะในการเก็บสะสมความร้อนและถ่ายเทความร้อนได้ดีและผลต่อสรีรวิทยาจากความร้อนของน้ำ และไอน้ำ ดังกล่าวข้างต้น น้ำจึงเป็นสารที่มนุษย์น่ามาใช้สำหรับการควบคุมความร้อนความเย็นให้กับร่างกายเพื่อการบำบัดรักษาด้ายวิธีต่างๆ กัน เช่น การประคบร้อน การอาบแช่ในน่าร้อน หรือการอบไอนาร้อนในตู้อบสมุนไพรไอน้ำหรือตู้ซ่าวน่า โดยการอบสมุนไพรคนจะนิยมมากที่สุดใน